Globalt Fokus og 92-gruppen arrangerede i samarbejde med Beyond 2015 en stor international civilsamfundskonference om post-2015 den 13-14. november i FN-Byen i København, der havde Udenrigsministeriet og FN-Byen som medværter.

På konferencen diskuterede 170 civilsamfundsrepræsentanter fra 46 lande vigtigheden af at sikre lighed på alle niveauer og temaer i de nye globale mål for bæredygtig udvikling. Det er et helt central emne for Beyond2015 såvel som de danske civilsamfundsorganisationers, ligesom det meget vel kan blive kontroversielt igen, når de mellemstatslige forhandlinger om post-2015 rammen tager fart i 2015.

 

Konference producerede et Outcome Statement, Equality at the Core, som sammen med konferencerapport og tekniske anbefalinger kan læses her.

 

 

Udtalelsen blev præsenteret til en briefing i FN, som Globalt Fokus, 92-gruppen og Beyond2015 afholdte i samarbejde med den danske FN-mission. Den er desuden delte med en lang række centrale internationale aktører, herunder i FN-regi og blandt medlemslandenes FN-ambassadører, hvor den er blevet positivt modtaget.