Globalt Fokus afholder i april og maj kurser i EU funding. Torsdag d. 11. april afholder vi et heldags-introduktionskursus i samarbejde med Red Barnet, hvor man kan blive skarp i at udvikle ansøgninger til EuropeAid, med særligt fokus på at skrive en god konceptnote. Vi introducerer EU’s primære instrumenter til at søge funding, forklarer hvordan konceptnoter evalueres, og gennemgår hvad der udgør et stærkt proposal. Læs mere om arrangementet her.


I starten af maj afholder vi sammen med Dansk Flygtningehjælp endnu et heldagskursus, der fokuserer på administration af kontrakter med Europe-Aid midler. Kurset vil ligge torsdag d. 2. maj og vil gennemgå alle tre faser af projektimplementeringen for at give deltagerne et grundlæggende overblik over forvaltningen af EU-midler. Læs mere om arrangementet her.

 

Tilmelding: Sker ved at benytte tilmeldingsmodulerne på de to indsatte links ovenfor. For spørgsmål omkring kurserne kan man kontakte politisk rådgiver Astrid Alexandersen på aa@globaltfokus.dk. Tilmeldingsfristerne er hhv. d. 4. og 25. april.