Regeringen og Dansk Folkeparti har meddelt, at man nu bløder det fremsatte lovforslag om at indføre opholdskrav for ret til dagpenge lidt op. I det oprindelige lovudkast skulle man have opholdt sig syv ud af otte år i Danmark eller et EU/EØS-land for at være berettiget til dagpenge – det ændres nu til et krav om ophold i syv ud af en 12-årig periode. Globalt Fokus mener fortsat, at loven helt bør droppes.

 

Beskæftigelsesministeriet har den 13. december 2018 udsendt en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at man vil bløde forslaget om opholdskrav for ret til dagpenge op. Globalt Fokus har fulgt sagen indgående over de seneste uger, da lovforslaget vil ramme danskere, der arbejder indenfor udvikling og udsendes gennem internationale alliancer eller hos lokale partnere. Med den aktuelle ændring vil man nu kunne arbejde udenfor EU/EØS-lande i fem ud af 12 år og beholde sin ret til dagpenge. 

 

Formanden for Globalt Fokus, Rasmus Stuhr Jakobsen, udtaler:

 

- ”Det er en lille sejr og et minimumsskridt i en bedre retning, men vi mener stadig, at loven er en dårlig ide, der vil have skadelige konsekvenser for arbejdet indenfor udvikling og den humanitære sektor. Derfor opfordrer vi til, at regeringen helt tager lovforslaget af bordet.” 

 

Af Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse fremgår det, at udsendte for organisationer som ”fx Folkekirkens Nødhjælp” undtages opholdskravet. Desværre fremgår det endnu ikke klart af lovforslaget, at også udsendte gennem internationale alliancer eller enkeltpersoner, der arbejder indenfor udvikling, kan undtages loven. 

 

Rasmus Stuhr Jakobsen håber derfor fortsat på, at lovforslaget vil specificere at alle aktiviteter relateret til udvikling og nødhjælp undtages opholdskravet: 

 

- ”Dette er jo arbejde, som danskere udfører i en større sags tjeneste – og som også tjener Danmarks interesser i verden. Det er et ærgerligt signal at sende til dem, at de mister arbejdsløshedsdækning i deres eget land, når de vender hjem. Samtidig mener jeg helt grundlæggende, at forslaget er skadeligt for Danmarks interageren med resten af verden.”

 

Derfor vil Globalt Fokus på det kraftigste fortsat opfordre til, at Regeringen dropper lovforslaget.