I disse måneder forhandles EU's flerårlige finansielle ramme for 2021-2017 (MFF), herunder de kommende prioriteter for EU's eksterne indsatser. Europa-Kommissionen har i sit forhandlingsudspil foreslået at samle alle EU's udviklingsinstrumenter under et; Instrumentet for Naboskab, Udvikling og Internationalt Samarbejde (NDICI). Globalt Fokus har i den forbindelse indsendt et ministerbrev til udviklingsminister Ulla Tørnæs forud for det seneste møde i FAC-Udvikling (Rådet for Udenrigsanliggender/Foreign Affairs Council) d. 26. november, hvor MFF, NDICI og særligt instrumentets finansielle modaliteter blev drøftet.

 

Globalt Fokus mener, det er afgørende, at EU’s kommende budget for internationalt samarbejde effektivt bidrager til at bekæmpe fattigdom og mindske ulighed samt til at fremme menneskerettigheder, demokrati, retsstatsprincipper og bæredygtig udvikling.

 

I forlængelse af dette har Globalt Fokus en række bekymringer vedrørende de privatsektorinstrumenter, der foreslås af EU Kommissionen i forordningen til NDICI, nemlig Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling Plus (EFSD+) og garantien for foranstaltninger udadtil (External Action Guarantee).

 

Globalt Fokus' primære bekymringer går på en række uklarheder omkring, hvordan EFSD+ og garantien for foranstaltninger udadtil skal fungere og implementeres, samt manglende solide standarder og safeguards for miljø- og menneskerettigheder, manglende gennemsigtighed og accountability, den reducerede rapportering og utilstrækkelige kriterier.

 

Læs mere i ministerbrevet her.