Regeringen og Dansk Folkeparti har fremsat forslag til lov om at indføre opholdskrav for ret til dagpenge, sygedagpenge og barselsdagpenge.

 

I Globalt Fokus er vi dybt bekymrede over lovforslaget, der vil have store negative konsekvenser for udviklings- og humanitært arbejde, hvis lovforslaget vedtages i dets nuværende form. Derfor har vi sendt dette brev til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, udenrigsminister Anders Samuelsen og udviklingsminister Ulla Tørnæs, hvor vi opfordrer Regeringen og Folketingets Partier til at genoverveje dette forslag. Desuden har vi indsendt dette høringssvar til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

 

Hvis loven indføres, vil medarbejdere i organisationer, der udsendes gennem internationale alliancer og hos lokale partnerorganisationer ude i verden, stå markant mere usikkert i forhold til at tage arbejde i Danmark. Dette vil ikke blot have konsekvenser for NGO’ernes arbejde, men vil formentlig også betyde, at færre danskere ønsker at rejse ud og få afgørende indblik i og erfaring med udviklings- og humanitært arbejde. 

 

I Globalt Fokus mener vi, at dette vil være et skridt i den forkerte retning, og i modstrid med Regeringens øvrige prioriteter indenfor Danmarks internationale engagement for en bedre og mere sikker verden. Vi mener, at lovforslaget vil stille hele udviklingssektoren ringere i forhold til det danske velfærdssamfund, og at dette er en urimelig konsekvens for en branche, hvor medarbejdere sætter livet på spil i deres arbejde.

 

Læs vores brev til ministrene her.

 

Læs vores høringssvar her.