Torsdag d. 30. august 2018 præsenterede regeringen sit forslag til Finansloven for 2019 (FFL19). Globalt Fokus udarbejder hvert år en analyse af tallene på udviklingsbistanden i den kommende finanslov for at skabe klarhed over, hvad den vil indebære for Danmarks fremtidige engagement i udviklingslandene. Find vores tabeloversigt over hovedtallene på udviklingsbistanden her.

 

Overordnet set stiger det samlede beløb til udvikling i 2019 med 1,1 milliard kroner sammenlignet med finansloven for 2018, for at fastholde en bistandsprocent på 0,7 af BNI. 464 millioner af disse midler kommer fra en stigning i BNI, 182,8 millioner er en efterregulering fra 2017 for at opnå de 0,7% sidste år, og desuden tilbageføres knap 500 millioner til udviklingsområdet grundet den dalende flygtningetilstrømning, hvorfor budgettet til flygtningeudgifter halveres. I 2019 budgetterer regeringen blot med 491,1 mio. til at modtage forventede 4000 asylansøgere næste år. Samlet set beløber ulandsrammen sig til 16.392,3 i 2019, fraregnet efterreguleringen fra 2017. Generelt prioriteres den humanitære bistand, privatsektorinvesteringer samt klimapuljen.

 

Læs mere, find en opsummering og se vores tabeller og analyser her.