I forbindelse med EU-Kommissionens udspil til EU’s nye langsigtede budget for 2021-2027, har Globalt Fokus indsendt et høringssvar til Udenrigsministeriet med anbefalinger til, hvordan udgiftsområdet under ”Heading VI: Neighbourhood and The World”, der finansierer EU’s udviklings- og nødhjælpsindsatser, bør udformes.

 

Overordnet bifalder vi, at Kommissionen med sit udspil lægger op til en prioritering af det eksterne område med en tilgang af midler, og håber at Danmark vil arbejde for at fastholde dette niveau i de kommende forhandlinger. Dog vil vi, i lyset af de store og udækkede behov i verden, anbefale, at der sættes yderligere midler til det humanitære område. Angående det nye ”Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument” (NDICI) har vi endvidere en række bekymringer i forhold til at sikre, at EU har en retfærdig, sammenhængende og effektiv bistandspolitik til gavn for verdens fattigste.

 

Læs om vores bekymringer og find vores anbefalinger i høringsvaret her.