Igen i år har EU ikke nået sit eget mål om en udviklingsbistand på 0,7% af BNI, konkluderer årets AidWatch rapport.

 

Siden 2005 har udviklingsorganisationer på tværs af hele EU samledes under civilsamfundsplatformen CONCORD og produceret den årlige AidWatch rapport, der undersøger udviklingen i EU’s medlemslandes udviklingsbistand. CONCORD AidWatch har fulgt og udarbejdet anbefalinger til både kvaliteten og kvantiteten af EU-landenes udviklingsbistand. AidWatch ønsker at se EU-landene møde deres løfter til verdens fattige gennem effektive og transparente udviklingsprogrammer.

 

Årets rapport med titlen ”This is not enough” afslører, at kun fem europæiske lande – herunder Danmark – har nået målet. Set som en helhed bruger EU blot 0,44% af sin BNI på udviklingsbistand, og er således langt fra i mål. Dette betyder, at der på nuværende tidspunkt er en kløft på hele 36,9 milliarder euro imellem hvad EU har lovet udviklingslandene, og hvad EU rent faktisk har leveret.

 

AidWatch rapporten leverer en analyse af hvert medlemslands samt den Europæiske Kommissions samlede bistand. Rapporten konkluderer, at hele 17% af de penge der var afsat til udviklingsbistand i EU i stedet blev brugt på andre ting, for eksempel flygtninge-modtagelse. Udviklingsbistanden fra EU bruges således stigende grad i EU.

 

Den europæiske bistand har stor og positiv indvirkning på menneskers liv over hele verden. Målet om at nå de 0,7% er et spørgsmål om politisk vilje – uden denne vilje sættes mulighederne for at forbedre velstand og social retfærdighed over styr. Hvis verdenssamfundet skal indfri de 17 verdensmål og udrydde fattigdom globalt inden 2030, er det absolut nødvendigt, at EU lever op til egne ambitioner og forpligtelser, er rapportens konklusion og opfordring.

 

Find rapporten her.