Klimaforandringerne er et allestedsnærværende problem, der i stigende grad påvirker de danske organisationers programmer og projekter i udviklingslandene. I takt med erkendelsen af dette, er der blandt de danske NGOer, forskere og praktikere opstået et behov for kapacitetsopbygning og et øget samarbejde på tværs af organisationer og institutioner.

Formålet med det foreslåede aktivitetsforløb var at skabe et forum for vidensdeling og erfaringsudveksling mellem forskellige NGOer, forskere og praktikere fra konsulent branchen, og derigennem skabe grobund for et øget tværfagligt samarbejde og en bedre udnyttelse og faglig opkvalificering af den danske ressourcebase. Samtidig var der i forløbet en målrettet indsats for at opbygge kapaciteten hos de deltagende organisationer og institutioner indenfor det programmatiske klimaarbejde, blandt andet gennem afholdelse af to workshops med inddragelse af eksterne ressourcepersoner. Fokus gennem hele forløbet var på organisationernes eget arbejde indenfor temaerne vand, energi, skov, landbrug og fødevaresikkerhed samt oprindelige folk og rettigheder, med særligt fokus på klimatilpasning og programmatisk advocacy.

 

Herunder kan du læse ansøgning og rapport fra 1. temamøde:

 

Læs mere om netværket og deres aktiviteter på deres groupsite.

 

Kontakt: Tasia Spangsberg Christensen.

0
0
0
s2smodern
powered by social2s