MENA Netværket var et fagligt netværk af danske organisationer og institutioner der arbejder med partnerskabsprojekter i Mellemøsten og Nordafrika (MENA). Formålet med MENA Netværket har været at styrke danske organisationers vidensdeling og kompetencer vedrørende de særlige forhold, der gælder i Mellemøsten/Nordafrika, for derved at styrke kvaliteten af den danske indsats i regionen. Netværket bestod af 32 medlemmer der dækker alt fra store professionelle organisationer og institutioner til små foreninger drevet af frivillige.

Læs MENA-netværkets puljeansøgning her.

 

Baggrund:

Siden 2003 har Danmark styrket forbindelserne til Mellemøsten og Nordafrika via politiske kontakter, åbning af nye ambassader og støtte kanaliseret gennem Det Arabiske Initiativ og erhvervssamarbejde. En lang række danske NGOer har støttet op om denne satsning og er gået ind i et folkeligt samarbejde med civilsamfundsorganisationer i regionen – for fleres vedkommende for første gang. MENA regionen var dermed ved MENA Netværkets start i 2009 en ny region for en del organisationer og denne nye kontekst og nye samarbejdspartnere skabte et behov for en bedre forståelse af konteksten og nye metoder og tilgange til arbejdet.

 

På den baggrund mødtes 14 af de væsentligste NGO’er, der beskæftiger sig med Mellemøsten i slutningen af 2008, for at diskutere behovet for et egentlig fagligt netværk til at hjælpe med at styrke danske organisationers arbejde i regionen. Det resulterede i marts 2009 i tilblivelsen af MENA Netværket med en bevilling fra Projektrådgivningens Mini-netværkspulje. I perioden 2010-2013 var MENA Netværket finansieret af NGO Forum. Netværket havde sit sekretariat hos Mellemfolkeligt Samvirke.

 

MENA Netværket startede som et uformelt netværk af organisationer og institutioner som arbejder med partnerskabsprojekter i Mellemøsten og Nordafrika (MENA). Siden Netværket fik en koordinator og en bevilling til aktiviteter i foråret 2009, har netværket fungeret med en meget uformel struktur bestående af en Styregruppe på syv medlemmer, der på det stiftende Årsmøde i maj 2009 ytrede ønske om at sidde i Styregruppen. I 2011 er det dog blevet besluttet at fremlægge et sæt vedtægter til vedtagelse på Årsmødet, med henblik på bl.a. at indføre valg til Styregruppen og på andre områder fastlægge nogle retningslinjer for Netværket.

 

Netværkets styregruppe bestod senest af seks medlemsorganisationer, der valgtes på Årsmødet. Styregruppens mandat og opgaver er beskrevet i netværkets vedtægter.

 • Mettine Due, Mellemfolkeligt Samvirke.
 • Helle Marianne Vadmand, KVINFO.
 • Marit Flø Jørgensen, EMHRN.
 • Adwan Mohamed, DUF.
 • Jakob I. Myschetzky, koordinator for Anna Lindh Fonden (ALF).
 • Jens Juul Petersen, Danmission.
 • Nidal Abu Arif, Nyhedsbrevet om DAI.

 

Medlemmerne af MENA Netværket var:

 • Amnesty International
 • Anna Lindh Fonden
 • Centre for Contemporary Middle East Studies
 • C:NTACT
 • Cross Cultures Project Association
 • Crossing Borders
 • Danmission
 • Danmarks Læreforening
 • Danner
 • Danish Egyptian Dialogue Institute
 • Danish Institute for Parties and Democracy (DIPD)
 • Dansk Røde Kors
 • Dansk Ungdoms Fællesråd
 • The Danish House in Palestine (DHIP)
 • Euro-Mediterranean Human Rights Network
 • GAM3
 • Globale Gymnasier, Langkær Gymnasium
 • Gymnasieskolernes Lærerforening
 • Institut for Menneskerettigheder
 • International Media Support
 • Kommunernes Landsforening
 • Kvinderådet
 • KVINFO
 • Mellemfolkeligt Samvirke
 • NASIM
 • Plan Danmark
 • Palæstina-initiativet
 • Red Barnet
 • Red Barnet Ungdom
 • Dignity - Dansk Institut mod Tortur (tidligere RCT)
 • Statsforvaltningen Hovedstaden
 • Ungdommens Røde Kors
 • Videnscentret for Landbrug

 

MENA Netværkets årsmøder samlede alle medlemmerne en gang om året for at få inspiration til arbejdet i regionen, møde og netværke med de øvrige medlemmer og planlægge netværkets fremtidige aktiviteter og tiltag.

 • Årsmødet 2013: Årsmødet i 2013 blev afholdt fredag d. 30. august 2013 og havde fokus på de begivenheder der fandt sted i regionen i årets løb, som påvirkede medlemmernes arbejde. Dagen blev indledt med en runde "speed dating" om partnerskaber, hvor medlemmerne på 5 min. kunne blive klogere på hinandens arbejde og få ideer til evt. samarbejder. Dernæst var tre spændende oplægsholdere inviteret til at komme og give medlemmerne dugfriske opdateringer fra nogle af de store fokuslande, Tunesien, Jordan og Egypten. Dagens anden del handlede som altid om at planlægge det kommende års aktiviteter ud fra medlemmernes ønsker. Den nuværende bevilling udløber ved udgangen af 2013, så der blev tænkt kreativt ift. hvordan medlemmerne ønsker at netværket skal se ud i 2014. Der blev selvfølgelig også god tid til erfaringsudveksling og netværking blandt medlemmerne.
 • Årsmødet 2012: Årsmødet i 2012 fandt sted d. 30. august 2012 og havde som omdrejningspunkt spørgsmålet: ”Hvordan samler vi Det Arabiske Forår op?”. Det Arabiske Forår har skabt store omvæltninger i regionen, og i processen er mange dagsordener blevet ”ofret” i revolutionernes navn. Derfor er der nu brug for at gøre status over, hvordan vi kan samle op på disse dagsordener, heriblandt kvinders rolle og stilling i samfundet, organiseringen af revolutionens unge, menneskerettighedssituationen og de ændrede arbejdsforhold for danske organisationer. Udover oplæg om og diskussion af ovenstående, blev der som sædvanlig også tid til planlægning af det kommende års netværksaktiviter, erfaringsudveksling og netværking. De overordnede rammer for aktiviteterne i 2012 og 2013 er sat af den nye bevilling fra NGO Forum, men medlemmerne fik alligevel rig mulighed for at påvirke indholdet. Læs rapporten her.
 • Årsmødet 2011: Årsmødet 2011 blev holdt den 26. august og havde til formål at nytænke fremtidens MENA Netværk både strukturelt og indholdsmæssigt baseret på den dengang nyligt afsluttede evaluering af netværket og de ændrede vilkår for finansiering, formuleret af NGO Forum. Denne proces blev faciliteret af Lisbeth Fich, som også havde stået for selve evalueringen. Derudover var der et inspirationsoplæg fra regionen ved Ziad Abdel Tawab fra Cairo Institute for Human Rights Studies, som fortalte om den aktuelle udvikling i civilsamfundet i MENA regionen med efterfølgende debat. Læs rapporten her.
 • Årsmødet 2010: I 2010 fandt årsmødet sted den 7. september og foregik ved brug af Open Space metoden. Ideen var på den måde at give medlemmerne mulighed for at komme og være med til at sætte deres meget direkte præg på det kommende års aktiviteter i netværket. De mange ideer der kom frem blev diskuteret i forskellige grupper og udmyntet i en aftalehåndbog. Læs rapporten her.

 

Afholdte arrangementer - kurser og seminarer:

 • Årsmøde 2012: "Hvordan samler vi op efter Det Arabiske Forår?" - 30. august 2012.
 • 2-day workshop: The What and How of Gender-aware Monitoring - 8.-9. februar 2012.
 • Workshop om den introducerende guide "Working with youth in the MENA region" - 17. januar 2012.
 • 2-dages Gender Medium kursus for organisationer der arbejder i MENA regionen - 2.-3. november 2011.
 • Kommunikationsworkshop for PDR partnere og andre organisationer med partnerskabsprojekter i MENA regionen - 8. september 2011.
 • Seminar: Ideas for working with youth in the MENA - 30. august 2011.
 • Årsmøde 2011 – 26. august 2011.
 • Workshop om Menneskerettighedssituationen i MENA – 11. november 2010.
 • Halvdagsseminar: Youth participation and societal transformation – 24. August 2010.
 • Partnering for Gender Equality – 2-day advanced course in gender mainstreaming in the MENA region – 21-22 September 2010.
 • Årsmøde 2010: “Make your network” dag – 7. September 2010.
 • Workshop om unges brug af de nye sociale medier i MENA og Afrika – 31. august 2010.
 • Seminar om familiebeskyttelse i Jordan og partnerskaber under Det Arabiske Initiativ – 5. juli 2010.
 • Gender basic course for organisations working in the MENA – 7-8 June 2010.
 • 2-day Gender basic course for organisations working in the MENA – 22-23 march 2010.
 • Lynkursus om MENA – 4. marts 2010.
 • Lynkursus om MENA for bestyrelsesmedlemmer og direktører/generalsekretærer – 14. januar 2010.
 • Seminar on youth and civil society engagement in the MENA – 3 November 2009.
 • Seminar om ”Istanbul Plan of Action”: kvinderettigheder og ligestilling i Euro-middelhavsregionen? – 4. oktober 2009.
 • Seminar on the European Neighborhood Policy in the MENA countries – 10 June 2009.
 • Opstartende Årsmøde – 29. maj 2009 Læs mere

 

Afholdte arrangementer - debat- og netværksmøder:

 • Informal network meeting with Muhab Wahby from DEDI on the current situation in Egypt - 25. september 2012.
 • Meeting on the current civil society situation in Egypt and safe partnerships - 23. marts 2012.
 • Lancering af introducerende guide "Working with youth in the MENA region" - 11. januar 2012.
 • Fyraftensmøde: Religiøse organisationer og arbejdet med unge i MENA: hvorfor og hvordan? - 16. november 2011.
 • Lancering af databasen Middleeastexperts - 29. september 2011.
 • Fyraftensmøde: Protecting Palestinian Children against Political Violence - 29. august 2011.
 • Netværksmøde: Praktiske og etiske problemer i det aktuelle arbejde i MENA – 21. juni 2011.
 • Debatmøde: ”Den arabiske domino?” – 16. februar 2011.
 • Fyraftensmøde med Yemen i fokus – 10. februar 2011.
 • Debat om Local Government Performance Assessment System (LGPAS) i Jordan – 12. januar 2011.
 • Meeting on the work of Danish partners in Syria – 6 December 2010.
 • Åbent Hus: ”Hvad laver Kvinderådet, Centre for Women’s Equality og Mellemfolkeligt Samvirke i Jordan?” – 30. november 2010.
 • Debatmøde: Valg i Egypten – 10. november 2010.
 • Åbent Hus: ”Unge I Mellemøsten: Inspiration og Debat – 26. oktober 2010.
 • Lecture and discussion on the situation of human rights and legal reform in Jordan – 28 June 2010.
 • Debatmøde om CEDAW I Danmark og Mellemøsten – 2. marts 2010.
 • Debatmøde: Yemen i søgelyset – 20. januar 2010.
 • Lecture: Civil Society and Democratisaion in the Arab world: the Dynamics of Activism – 1 December 2009.
 • Debate on Islamic civil society movements in the MENA – 12 November 2009.
 • Debate on challenges and opportunities for inclusion of gay and lesbian people in civil society in the MENA – 6 October 2009.
 • Debate: Working on gender and women’s rights in MENA – challenges and ways forward – 5 October 2009.
 • Debate on Civil Society and Women’s Participation in MENA – 29 September 2009.
 • Arab Human Development Report 2009: Challenges to Human Security in the Arab countries – 28 September 2009.

 

For mere information, kontakt netværkskoordinator Poya Pakzad.

 

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s