Der kan søges finansiering af initiativer gennemført af minimum tre danske civilsamfundsorganisationer med virke i det Globale Syd. En samlet vurdering af relevans i forhold til de seks overordnede bevillingskriterier samt omkostningseffektivitet vil blive lagt til grund for vurderingen af de konkrete initiativer.

 

Følgende områder ligger indenfor Puljens mål og rammer:

 

 • Kapacitetsopbygningsaktiviteter med relation til danske organisationers arbejde i det Globale Syd, herunder sikre indhentning af relevante syd-erfaringer/viden der kan styrke relevansen af de danske organisationers udviklingsaktiviteter.
 • Kapacitetsopbygningsaktiviteter med relation til de danske organisationers fortalervirksomhed, herunder gennemførsel af studier/dokumentation indenfor relevante fortalerområder.
 • Erfaringsudvekslingsmøder blandt aktivt deltagende organisationer (f.eks. i forhold til ny viden eller afprøvning af metoder) hvor disse indgår, som en strategisk del af det samlede initiativ.
 • Udover fælles kapacitetsopbygningsinitiativer, i begrænset omfang, støtte til aktiviteter der direkte understøtter kapacitetsudvikling i de enkelte organisationer, hvor dette ligger i direkte forlængelse af de fælles initiativer. Dette kan eksempelvis tage form af opfølgning gennem rådgivning eller coaching i forhold til udvikling af interne kapacitetsudviklingstiltag.
 • I begrænset omfang kan deltagelse i internationale konferencer dækkes. Der skal være klare læringsmål for den/de danske repræsentanter og en strategi for, hvordan denne læring deles med andre organisationer.
 • Støtte til fagligt, metodisk input fra eksterne ressourcepersoner/institutioner.
 • Midler til frikøb eller tilkøb  af specifikke tematiske eller metodefaglige ressourcer, samt ressourcer til implementeringen af initiativet.

 

Følgende områder falder udenfor Puljens mål og rammer:

 • Kapacitetsopbygningsinitiativer i enkeltorganisationer.
 • Støtte til løbende drift/koordinering af netværk, herunder fast netværkskoordinator, større investeringer og kontorhold.
 • Gennemførelse af fortaleraktiviteter, kampagner og informationsaktiviteter.
 • Gennemførsel af udviklingsaktiviteter i Syd samt direkte kapacitetsudvikling af partnerorganisationer i Syd.
 • Isoleret projektteknisk kursusvirksomhed, der allerede dækkes af andre kapacitetsopbygningsaktører.
 • Organisatorisk udvikling af danske hovedkontorer og funktioner, der kun indirekte er knyttet til arbejdet i Syd (f.eks. ledelsesudvikling, driftsopgaver, administration etc.).

 

Læs Retningslinjer og Bevillingskriterier her.

0
0
0
s2smodern
powered by social2s