Medlemsseminar: Verdensmålene på kryds og tværs – Tværgående samarbejde, synergi og opgør med silotænkning
Tirsdag 11 December 2018, 09:00 - 13:00

Mange oplever et behov for organisatorisk forandring, ikke mindst frembragt af en hastigt stigende kompleksitet i den verden, der omgiver os. Det forventes, at fremtidens organisationer skal være åbne, transparente og fleksible, og kunne operere på nye innovative måder. Verdensmålene gælder for alle lande og mennesker, opfordrer til nytænkning af alle indsatser, og udfordrer vores gængse organisatoriske strukturer. De tilbyder samtidig et sprog, en ramme og en mulighed for at gøre op med silotænkning, og i stedet sikre samarbejde, synergi og nytænkning til gavn for den enkelte organisationen og for verden.

 

Som en ny og meningsfuld global forandringsdagsorden opfodrer verdensmålene os til at tænke og arbejde på nye måder, hvilket som al anden nytænkning kræver en solid organisatorisk forankring. Dette medlemsseminar sætter fokus på, hvordan den organisatoriske forankring af verdensmålene kan øges ved at arbejde med målene på tværs i organisationen, f.eks. på tværs af national/international afdeling eller kommunikations-/politik-/programafdelinger. Seminaret belyser, hvordan tværgående indsatser kan styrkes og synergier udnyttes.  

 

Seminaret tager afsæt i spørgsmål som:

 • Hvordan er verdensmålene afspejlet i vores strategi og praksis på tværs i organisationen?
 • Hvordan får vi gjort verdensmålene relevante for medarbejdere på tværs af arbejdsområder? 
 • Hvordan bliver verdensmålene et positivt redskab, der kan fremme og udvikle organisationens og medarbejdernes eksisterende arbejde?
 • Hvilke muligheder og udfordringer skal vi arbejde med for at sikre en bred organisatorisk forankring af verdensmålene?

 

Udbytte:

Seminaret vil sammen med to opfølgende sparringsmøder (hhv. d. 5/2 kl. 10-12 og d. 14/3 kl. 13-15.30) tilbyde en ramme og mulighed for at arbejde fokuseret med organisatorisk forankring af verdensmålene, og derigennem skabe effekt i jeres egen organisation.

 

Konkret vil I på selve seminaret få lejlighed til at diskutere jeres organisatoriske forankring af verdensmålene med kolleger, udarbejde en plan med handlingspunkter til videre arbejde hjemme i organisationen, samt få mulighed for at deltage i to opfølgende sparringsmøder, hvor I får ny inspiration og sparrer med andre organisationer om, hvordan I forankrer verdensmålene.

 

Program

 • Intro, check-in og motiverende kick-off
  v/Karine Dietrich, Globalt Fokus og Sarah Kristine Johansen, Care Danmark
 • Teoretisk og metodisk input til at samarbejde på tværs af siloer i organisationer
  v/TBC
 • Inspirationsoplæg: Et ledelsesperspektiv på hvordan vi forankrer verdensmålene på tværs
  v/ Gunvor Bjerglund Thomsen, DUF
 • Gruppearbejde: Refleksion og forankring i egne organisationer
 • Inspirationsoplæg: Verdensmålene på tværs i konkrete programindsatser – ’De seks steps’
  v/ Karen Jørgensen, MS ActionAid (International afd.)
 • Gruppearbejde: Refleksion og forankring i egne organisationer
 • Opsamling og afrunding
  v/Katrine Dietrich, Globalt Fokus
 • Frokost og networking

 

Form og forudsætninger:

Seminarets form forudsætter en aktiv deltagelse fra alle deltagere, hvilket sikrer, at det bliver både interessant og effektfuldt at deltage. Dette betyder at:

 1. Seminaret forudsætter, at I går sammen flere kolleger på tværs i organisationen, og tilmelder jer til seminaret sammen.

 2. Der vil blive lagt op til, at I på forhånd afklarer visse spørgsmål omkring, hvordan I arbejder med verdensmålene – også i samarbejde med jeres leder, ikke mindst hvis han/hun ikke deltager. NB! Team-, mellemledere og andre ledere spiller en særlig rolle for den tværgående forankring, og opfordres i særligt grad til at deltage i seminaret.

 3. Der vil efterfølgende være opfølgende indsats i jeres egen organisation, som I selv definerer på seminaret.

 4. Der vil være to opfølgende sparringsmøder, hvor vi tænker at organisationer gerne skal deltage med minimum en person. Hvis man ikke har mulighed for at deltage i begge af disse møder er det dog ikke en forudsætning for at kunne tilmelde sig seminaret.

 

Max. antal deltagere: 60 personer (først-til-mølle princippet). Tilmeldingsfristen er tirsdag d. 4. december kl. 12. Vi forventer, at flere medarbejdere fra samme organisation tilmelder sig, men forbeholder os dog retten til at justere max antal deltagere pr. organisation, så der kan blive plads til mange forskellige organisationer. Hvis du har spørgsmål, så kontakt Emma Byrne på tlf. 42 41 57 47 eller Katrine Dietrich på tlf. 25 33 18 78.

 

Adresse: Globalt Fokus, Rysensteensgade 3, København V

 

Find en pdf-invitation til arrangementetet, som kan videresendes til kollegaer og samarbejdspartnere, her. 

Registeringer er nu lukket