Chora Connection: MASTERCLASS 5: VIRKSOMHEDER OG VERDENSMÅLENE
Onsdag 14 November 2018, 09:00 - 13:00

Tema
Virksomhederne anses for at være nøglefaktorer i omstillingsprocessen til bæredygtighed og hermed til implementering af de 17 Verdensmål.
Virksomhederne er samfundets spydspidser og innovatører i omstillingsprocessen. Mange er allerede i fuld gang med implementeringsprocessen.
Bæredygtig udvikling ses som et fremtidigt konkurrenceparameter.
Markedet ekspanderer: bæredygtige fødevarer, - forbrugsgoder, - transportsystemer, - ressourceflows mv., er der flere og flere aktører på markedet, der efterspørger. De tre inviterede masters har hver deres indfaldsvinkel og erfaring på området. De omfatter og har kendskab til både det teoretiske, det praktiske og erfaringsbaserede, det innovative og nytænkende samt det økonomiske incitament.

 


Deltagere
Virksomhedsledere, mellemledere, entreprenører i små og mellemstore
virksomheder.
Alle, der har en interesse i at udvikle eller opbygge en
virksomhed baseret på de 17 Verdensmål og bæredygtig udvikling.

 

Metode/proces
1. Forberedelse til dagen: gennemlæsning af tilsendt materiale, kortlægning af egen problemstilling/behov.
2. Oplæg, diskussion, sparring med master, bearbejdning af problemstillinger/ udfordringer samt erfaringsudveksling og idégenerering i mindre grupper (max. 9 i hver) med facilitator.
3. Opfølgning med infomateriale, links, netværk mv.

 

Dato:
7., 14. og 21. november

 


Tid:
9.00-13.30

 

 


Sted:
Chora Connection

 


Deltagergebyr:
3.000 dkr. eks. moms
7.500 dkr. eks. moms for
alle tre masterclasses
Halv pris for NGO og nonprofit
organisationer

 


Antal deltagere:
Max 20

 


Tilmelding:
https://billetto.dk/
en/e/masterclass-5-virksomheder-
og-verdensmalene-
tickets-307305

Sted Chora Connection