Powertalk: Ghettoudspil - hvad er beboernes fremtid?
Mandag 16 April 2018, 16:30 - 18:00

Arrangør: Mellemfolkeligt Samvirke.

Lanceringen af regeringens Ghetto udspil ’Et Danmark uden parallelsamfund – Ingen Ghettoer i 2030’ har mødt blandede reaktioner hos politikere, meningsdannere og den danske befolkning. Det anerkendes at der er udfordringer i de udsatte boligområder rundt om i landet, men der udvises også stor skepsis omkring de løsningsforslag regeringen har udarbejdet, der ligger op til tvang og straf fremfor motivation. Spørgsmålet er om der er andre mulige scenarier for fremtiden? Flere aktører stiller spørgsmålstegn ved forslaget om at presse mennesker, der er bosat i visse områder, ud af deres boliger. Hvilke konsekvenser vil det få for beboersammensætningen, uddannelse for unge og beboernes rettigheder? Er det de rigtige løsninger på de udfordringer der er i nogle af de bolig sociale områder? Kan man tænke sig andre scenarier? Hvad er vigtigt at fokusere på?

 

DELTAGERE
Tarek Ziad Hussein, jurastuderende og meningsdanner
Brian Arly Jacobsen, lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet
Marco Damgaard, Skoleleder Tingbjerg skole
Eden Tewolde, Beboer i Tingbjerg og bydelsfrivillig hos Mellemfolkeligt Samvirkes lokaldemokrati projekt
Moderator & vært: Tim Whyte, Generalsekretær for Mellemfolkeligt Samvirke 


HVAD ER POWER TALKS?
Mellemfolkeligt Samvirke Fortsætter i April 2018 debatrækken Power Talks. Power Talks lader dig møde mennesker, som kaster et kritisk blik på det globale og lokale samfund og dets udfordringer.  Vi stiller spørgsmålet: ► Hvordan skaber vi en fremtid, som sætter mennesker og lighed i centrum? Vi holder disse oplæg for at udfordre os selv og vores syn på verden. Vi gør det for at invitere inspirerende mennesker indenfor og for at blive klogere på, hvordan man løser nogle af verdens og Denmarks store udfordringer og på, hvordan vi som stor international NGO kan være med. Debatterne kalder vi Power Talks, fordi det er kraftfulde fortællinger. Det er Power Talks, fordi de handler om, hvor magten ligger i vores samfund. Og Power Talks, fordi man ikke kan komme udenom, at det i sidste ende er menneskers magt, der skal forandre verden. Vi inviterer alle interesserede ind!

 

Powertalks livestreames.