Arbejdsgruppe for global undervisning er en uformel gruppe sammensat af mange forskellige aktører. Nogle er fra folkelige organisationer, andre er tidligere undervisere, skoleledere, konsulenter eller kommunikationsfolk. Medlemmerne har det til fælles, at de mener, at der skal mere stof om globale forhold ind i uddannelserne.  Vi arbejder på hver vores måde for det.

 

Gruppen startede helt tilbage i 2008 på initiativ fra Timbuktu Fonden, som er en selvstændig fond oprettet i 2008 med det formål at fremme oplysning og journalistik og udviklingslandene i Danmark.

 

Indsatser:

 • Oprettet siden med formidling af FN’s 17 Verdensmål: Verdenstimen

 • Deling af webside med data relateret til Verdensmålene.

 • Netværket for internationale vejledere inviterede folkelige organisationer med ind i netværket, 2016.

 • Ønske om foretræde for Børne- og undervisningsudvalget med deltagelse fra Udenrigsudvalget, 2016.

 • En gruppe om formidling af Verdensmålene (Verdenstimen) opstår i arbejdsgruppen, 2016.

 • Brev om Verdensmål 4.7 og global undervisning sendt til politiske ordførere (vedhæftet som pdf), hvilket afstedkom et møde med de radikale uddannelsesordførere og efterfølgende fik de tilsendt en liste med overblik over området (vedhæftet) – og et møde med en ordfører fra Enhedslisten, der bad om og fik input til §20 spørgsmål (vedhæftet), 2016.

 • Ansøgning til Folkemødet om gratis teltplads, 2016.

 • Kritik af finanslov i forhold til global læring, 2015.

 • Samarbejde om artikel i Børsen om nedskæringer i skolen, 2015.

 • Kronik i Politiken om Verdensmål og global undervisning, 2015.

 • Samarbejde med UCC om Læringscenteret ÅBEN SKOLE.

 • Samarbejde om Verdenstimen, 2015.

 • Deltagelse i UNESCOs og Ungdomsbyens netværksmøde om læring for globalt medborgerskab, 2015.

 • Samarbejde med de 9 internationale vejledere i Undervisnings- og Udenrigsministeriet, 2014-2016.

 • Arbejdsgruppen bidrog til et notat om den globale dimension til Undervisningsministeriets revision af Fælles mål, 2014.

 • Konference – Den globale dimension i undervisningen, 2014.

 • Ide om at udarbejde et uformelt faghæfte 49 om global undervisning.

 • Samarbejde om tværfagligt specialiseringsmodul på læreruddannelsen, 2014 (Ansøgning indsendt til Danidas Oplysningsudvalg - afslag).

 • Samarbejde indledt med Globalt Fokus august 2014. Her kom gruppen til at handle om at ”… danske skoleelever har en bedre forståelse og bedre handlemuligheder for at indgå aktivt i globale og interkulturelle sammenhænge” (se vedhæftede filer modtaget fra Berit Asmussen i mail, referat af 1.møde, positionspapir dec. 2015).

 • Samarbejde med Fredericia Kommune om ny international strategi, 2014.

 • Rapport om IT og globale dimensioner, 2013.

 • Input til RORG-samarbeidet i Norge.

 • Undersøgelse Epinion.

 • Høringssvar til forslag om lov om ændring af folkeskolen 2013.

 • Afdækning og afklaring udviklingsprojekt vedrørende I-bog, bevilling fra Danidas Oplysningsbevilling i 2011.

 • Høringssvar til reform af læreruddannelsen.

 • Undersøgelse af det globale perspektiv i læreruddannelsen samt konference. Lobbyindsats for at inkludere u-landsspørgsmål og globale perspektiver i læreruddannelsen samt afholdelse af arbejdsseminar i samarbejde med CIRIUS og Rådet for internationalisering af Uddannelserne 9. november 2009 med fokus på behovet for globalt indhold – herunder ulandskundskab – i den danske læreruddannelse.

 • Foretræde for uddannelsesudvalget.

 • Diskussioner om dannelse, definitioner og uddannelse.

 • Vidensdeling om seminarer, møder, konferencer, rapporter osv.

 

Deltagere og samarbejdspartnere: Cirius/FIVU, Kommunernes Landsorganisation, Rektorkollegiet, Højskolerne, Ungdomsbyen, Oxfam IBIS, Globale Skolepartnerskaber, UCC, Salaam.dk, Globalskole.dk, MUNDU m.fl.

 

Har du spørgsmål eller inputs til gruppens arbejde, er du velkommen til at kontakte Sonja Salminen, projektleder for MUNDU, på mail mundu@mundu.dk

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s