Idéen til et monitoreringsnetværk opstod ved et møde i UM omkring evaluering af civilsamfundspolitikken, hvor en del M&E folk var samlet. Der skulle diskuteres nogle spørgsmål i mindre grupper og deltagerne oplevede hvor nyttigt det var ikke kun at lytte til gode og inspirerende oplæg, men også at have mulighed for at erfaringsudveksle sammen. Mange organisationer har kun en enkelt M&E medarbejder siddende, og selvom man indgår i et tæt samarbejde med sine kolleger, kan man godt sidde lidt alene med M&E delen. Her er det rigtig nyttigt at ikke alle skal sidde og opfinde den dybe tallerken, men at kunne søge inspiration og sparring hos hinanden.

 

Tanken med monitoreringsnetværket er at mødes et par gange om året, gerne omkring et kortere oplæg, hvor en ekspert eller en fra netværket deler noget viden/erfaring, som der derefter kan tages udgangspunkt i i en efterfølgende diskussion i mindre grupper.

 

Monitoreringsnetværket vil både være et sted hvor man kan komme hen og blive klogere, som når en ekspert deler ud af sin tænkning/viden/erfaring og er med til at skabe bedre overblik og indsigt i en eller flere problemstillinger. De efterfølgende diskussioner giver mulighed for at diskutere, hvordan man kan bruge oplægget i sit eget arbejde. Monitoreringsnetværket vil også være et sted, hvor man kan fremlægge en case eller en problemstilling og søge sparring fra de andre deltagere. Idéen er at holde 3-4 møder om året med inspirationsoplæg og erfaringsudveksling. 

 

Endelig vil det være et godt sted at styrke sit netværk indenfor M&E verdenen.

 

STARTSKUDDET PÅ MONITORERINGSNETVÆRKET

 

Startskuddet til det nye Monitoreringsnetværk for Globalt Fokus’ medlemsorganisationer blev afholdt hos Danske Handikaporganisationer den 25. november 2016. Her deltog Nigel Simister som ekspert. M&E-personer fra over 30 forskellige organisationer samledes for at blive klogere på sammenfatning af resultater på tværs af partnere, indsatser og landekontekster. Der var bl.a. fokus på, hvordan indikatorer for udvikling udvælges, og hvordan data bedst muligt indsamles og evalueres for at imødekomme stigende krav til dokumentation af merværdi. 

 

Monitorerings-netværket vil mødes på skift hos Globalt Fokus' medlemsorganisationer med fokus på forskellige temaer. Hvis du og din organisation er interesseret i at deltage eller interesseret i materiale og referater fra møderne, kontakt da Kamilla Lindgren på KL@globaltfokus.dk 

 

Idéen udspringer af kursusrækkenStrengthening Organisational Learning (SOL) – men deltagelse i det tidligere afholdte SOL-kursus er ikke nødvendig for at blive en del af netværket. Læs mere om hvordan du kan blive en del af Monitoreringsnetværket her. 

Materialer fra første møde i Monitoreringsnetværket kan findes her:

 

I foråret 2017 var der et par inspirerende eftermiddage, hvor to danske NGOer vil komme ud og fortælle om deres brug af to anderledes monitoreringsmetoder:

  • 27 marts kl. 15.00 – 18.00: Kira Boe (tidligere Globalt Fokus nu Ibis) samt frivillig i Axis fortalte om brugen af Most Significant Change metoden.
  • 5 april kl. 15.00 – 18.00: Morten Fauerby, CARE fortalte om brugen af Outcome Mapping.

De to dage var en blanding af oplæg og cases:

  • Hvad metoden går ud på, hvordan har organisationen brugt den i praksis og måske justeret den undervejs?
  • Hvorfor den metode – hvad er det den kan?
  • Hvad er udfordringerne, hvad siger partnerne, og er der noget de ville gøre anderledes, hvis de skulle introducere metoden i dag?

Dels fik deltagerne mulighed for selv at prøve kræfter med et eller flere aspekter at metoderne.

Begge møder foregik i Handicaporganisationernes Hus i Høje Tåstrup

 

 

Outcome Harvesting - august 2017

 

Det tredje møde i Monitoreringsnetværket omhandlede Outcome Harvesting' – a possible answer to the challenge of measuring results in complex settings og var arrangeret af Danmission i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke. Her deltog bl.a Goele Scheers, en af pioneererne indenfor Outcome Harvesting som metode, samt oplæg ved Helene Bach og Peter Tindborg.

 

Materialer fra andet møde i Monitoreringsnetværket kan findes her:

 

Kurset blev afholdt den 25.-27. oktober 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s