Download som iCal-fil
Klimaforandringers konsekvenser for Danmark rapport lancering
Onsdag 09 Oktober 2019, 10:00 - 11:30

Kom med til lancering af den første rapport om klimaforandringers konsekvenser for Danmark. Rapporten er udviklet af det internationale revisionsselskab Ernst og Young på vegne af CARE Danmark.

 

Rapporten er den første af sin slags, der viser det samlede billede af klimaforandringernes direkte og indirekte konsekvenser for Danmark og danskerne inden for en række områder - herunder handel, landbrug, infrastruktur, mennesker og geopolitik. Rapporten lanceres på førstedagen for det internationale C40 topmøde og den medfølgende klimafestival i København, og giver det nødvendige videngrundlag for den kommende danske klimalov.

 

Til lanceringen vil et panel bestående af beslutningstagere blive præsenteret for de hovedudfordringer rapporten peger på, for herefter at diskutere mulige løsninger for Danmark.

Tid

Onsdag d. 9. oktober, kl. 10.00-11.30

Sted

Christiansborg, Lokale pro-D

Tilmelding

Det fulde program for lanceringen følger snarest. For tilmelding og spørgsmål: smcfarland@care.dk  

 

Du er tilmeldt, når du har modtaget en bekræftelse.