Download som iCal-fil
Globale Seniorer: Fredsproces og menneskerettighed – i skyggen af konflikten i Syrien
Torsdag 07 Februar 2019, 17:00 - 20:00

Program 

Programmet omfatter oplæg af Tyge Trier, menneskeretsadvokat, der taler om den menneskeretslige situation for kurderne og andre befolkningsgrupper i Tyrkiet og i Nordsyrien.

 

To internationale indlæg af hhv. den kurdiske advokat Mahmut Sakogar og den tyske forfatter Reimar Heidar, belyser De kurdiske politiske lederes situation i Tyrkiet, herunder situationen for den kurdiske politiske leder Abdullah Öcalan, der er fængslet i isolation.

 

Oplæg og paneldebat med Michael Aastrup Jensen MF (V), formand for Danmarks delegation til Europarådets parlamentariske forsamling og fhv. Udenrigsminister, MF (S) Holger K. Nielsen, om hvad det danske folketing, regeringen, Europarådet samt NATO, OSCE og FN kan gøre for at støtte kurderne i den nuværende situation.  

 

Konferencesproget er dansk med enkelte indlæg på engelsk.

 

Sted: Fællessalen, Christiansborg.

 

Arrangører: Kurdisk Forum og Globale Seniorer i samarbejde med Den danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder.

 

Tilmelding: Folketingets sikkerhedsregler gør tilmelding obligatorisk, senest søndag 3. februar via nemtilmelding: https://helsinki-komiteen.nemtilmeld.dk/. Deltagergebyret på 50 kr. omfatter adgang og servering af sandwich, kaffe eller te. Indbetaling ved tilmeldingen. Begrænset antal pladser, hurtig tilmelding anbefales.

 

Mere om mødet: https://globaleseniorer.com/aktiviteter/aktuelle-moeder/fredsproces-og-menneskerettighed-i-skyggen-af-konflikten-i-syrien/