Download som iCal-fil
Globale Seniorer: Bæredygtigt landbrug og Verdensmålene
Onsdag 06 Februar 2019, 10:30 - 12:30

Mogens Buch Hansen, lektor emeritus RUC, sætter fokus på udfordringerne i at kunne brødføde en befolkning på ca. 10 milliarder mennesker på en bæredygtig måde i 2050?

 

Globalt forbruger vi i dag mere end kloden kan regenerere, så vi tærer på klodens ressourcer til skade for nutidige og ikke mindst fremtidige generationer. 

 

Vi bruger nu ca. 1,4 jordklode. Sidste år havde vi opbrugt de økologiske ressourcer allerede i august. Resten er overtræk på kontoen. 

 

Hvad skal der til for at opfylde verdensmålene og omstille vores adfærd?

 

Sted: Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, 2200 Kbh. N. Global Platform, bygning C 2. sal, mødelokale 21.

 

Arrangør: Globale Seniorer.

 

Tilmelding: Alle er velkommen til mødet som er gratis. Tilmelding er obligatorisk på: Online-tilmelding til ef@globalskole.dk senest søndag den 3. februar.

 

Mere om mødet: https://globaleseniorer.com/aktiviteter/aktuelle-moeder/baeredygtigt-landbrug-og-verdensmalene/