Globalt Fokus’ politiske arbejde koordineredes i 2014-2016 med udgangspunkt i Politikforum. Politikforum bestod af politikfaglige ressourcepersoner, der samledes om indsatser med fælles politiske dagsordener til fremme af foreningens vision. Politik Forum mødtes to gange årligt, hvor der dannedes ramme om overordnet retning, dialog og vidensdeling. Politikforum brugtes også til vidensdeling og informationsspredning om fælles politiske dagsordener.

 

Ved Globalt Fokus' ekstraordinære generalforsamling den 25. januar 2016 blev der vedtaget en ny struktur, hvor Globalt Fokus fire foraer ophørte med at eksistere. I stedet blev der oprettet en "styregruppe". Læs mere om styregruppen her. Information om vores nye struktur følger snarest.

Organisering

Der var nedsat en styregruppe, bestående af syv personer inkl. forperson og næstforperson. Styregruppemedlemmerne sad for to år, hvor halvdelen var på valg hver andet år. Styregruppen fokuserde på koordinering, fremdrift og opfølgning.

 

Styregruppen

 

Suppleanter

 

Sekretariatskontakt

 

Hent forretningsordenen for Politikforum her.

Mødereferater

Referater fra møder i Politikforum:

 

Referater fra møder i Politikforums styregruppe: