De tværgående kapacitetsudviklingsinitiativer dokumenteres af Globalt Fokus’ sekretariat. I forbindelse med større tværgående indsatser kan det være relevant periodisk at inddrage ekstern støtte til evaluering af indsatsen, og dennes udmøntning i ny og forbedret praksis i organisationerne.

 

Review af NGO FORUMs bevilling til kapacitetsudvikling 2010 – 2013

Udenrigsministeriet gennemførte i 2013 et eksternt review af NGO FORUMs finanslovsbevilling til støtte af faglige netværk og kapacitetsudvikling. Review rapporten lå færdig den 4. november 2013.

 

 

Reviewet slog fast, at de faglige netværk udgør en ideel ramme for etablering og styrkelse af relationer mellem fagpersoner på tværs af forskellige organisationer. Aktiviteterne er katalysator for udvikling af faglige kompetencer og færdigheder inden for tematiske og sektor- eller fagspecifikke områder. Det blev dog også understreget at der er brug for en mere systematisk tilgang til kapacitetsudvikling, bedre dokumentation og en ny struktur, der kan skabe mere ejerskab til netværksinitiativerne blandt medlemsorganisationerne. På et møde i NGO FORUMs Stående Udvalg den 4. december 2013 blev det derfor besluttet at afsætte flere ressourcer til opfølgning på reviewet.

 

I maj 2014 godkendte det Stående Udvalg en helt ny ramme, nye ansøgningsskemaer og nye formater til dokumentation der vil guide kapacitetsudviklingen i fremtiden.