De tværgående kapacitetsudviklingsindsatser udspringer af et udbredt og anerkendt kapacitetsudviklingsbehov og engagement i medlemsbasen. Indsatserne er defineret og prioriteret af medlemsorganisationerne. En tværgående indsats er et kortere eller længerevarende (men tidsafgrænset) lærings- og udviklingsforløb, hvis formål er at ”spotte”, formidle og omsætte væsentlige nye nationale/internationale tendenser, metoder og praksisser, som har relevans i hele eller større dele af organisationsmiljøet. En tværgående indsats skal være offentligt tilgængelig for medlemmer af Globalt Fokus og have et klart beskrevet og relevant udviklingsmål, som rækker udover selve indsatsen og ind i organisationsmiljøet i form af ny og forbedret praksis, som vil fremme effekten af organisationernes projekt-/programarbejde i det Globale Syd og/eller som udviklingsrelaterede fortalervirksomheder.

 

Globalt Fokus er koordinerende og ansvarlig for udviklingsforløbene i samarbejde med etablerede arbejdsgrupper. 

 

I 2015 arbejder Globalt Fokus med to større tværgående kapacitetsudviklingsindsatser:

 

  • Danske organisationers rolle som civilsamfundsaktører – tilgange og dokumentation.
  • Kapacitetsudvikling og organisatorisk læring – og evnen til at agere i en kompleks verden

 

Læs mere om indsatserne under 'Arbejdsgrupper'