Implementering af FN’s Verdensmål

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er en omfattende og ambitiøs dagsorden med potentiale til at forandre verden i en mere bæredygtig og retfærdig retning. Skal dette opnås, kræver det dog, at verdens lande er tilsvarende ambitiøse i deres implementering af målene.

 

Danmark har, ligesom alle FN’s øvrige medlemslande, skrevet under på verdensmålene, og dermed forpligtet sig til at opfylde dem.  Da Lars Løkke Rasmussen d. 25. september 2015 erklærede FN’s verdensmål for vedtaget, understregede han behovet for, at alle lande engagerer sig i implementeringen: ”Vi må leve op til vores fælles forpligtelse. Danmark er klar til at gøre sin del for at opnå verdensmålene. Historien vil dømme os hårdt, hvis ikke vi gør”.

 

Danmarks daværende udenrigsminister, Kristian Jensen, præsenterede efterfølgende i juni 2016 regeringens udkast til en udviklingspolitisk strategi med ”Verden 2030. #VoresDkaid”. Strategien rammesætter en overordnet intention om, at det danske udviklingssamarbejde skal bidrage til opfyldelsen af verdensmålene, og blev i januar 2017 vedtaget med et bredt flertal i Folketinget. I marts 2017 offentliggjorde den danske regering sin handlingsplan for FN’s 17 verdensmål, som fokuserer på den nationale implementering af målene. Globalt Fokus ser– i både det bredt vedtaget udviklingspolitiske papir, og regeringens egen nationale handlingsplan – mange gode elementer, som vi som civilsamfundsorganisationer har særlige kompetencer til at understøtte og styrke. Der er dog stadig en del områder, som vi ikke mener er belyst stærkt nok i strategierne. Eksempelvis områderne omkring finansiering, civilsamfundets fremtidige rolle, løsningerne på Danmarks udfordringer omkring implementering af verdensmålene og den videre opfølgning, monitorering og evaluering omkring Danmarks arbejde med målene.

 

De mange uafklarede områder betyder, at civilsamfundsorganisationerne fortsat har en unik mulighed for at tage føringen og blive retningsangivende for implementeringen af målene. Det er vigtigt, at vi griber denne mulighed, så vi kan forpligte Danmark på at gå forrest med en ambitiøs implementering af verdensmålene og se statsministerens ord blive til virkelighed i Danmark og resten af verden.

 

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling repræsenterer et paradigmeskifte fra et snævert fattigdomsorienteret fokus på udvikling, til et bredere fokus på både økonomisk, social og bæredygtig udvikling. Målene spænder således bredt fra fattigdomsreduktion til vedvarende energi og menneskerettigheder, og det betyder, at målene har potentiale til at blive dén fælles hat, der samler forskellige medlemmer omkring fælles handlinger. Verdensmålene udmærker sig samtidig ved at være universelle og, i modsætning til de forrige mål, forpligter de både udviklingslandene og industrilandene på nationale initiativer. Det er vigtigt, at vi som civilsamfundsaktører taler ind i dette paradigmeskifte, og bidrager til en fortælling om, at vi er én verden med et fælles globalt ansvar.

 

I Globalt Fokus arbejder vi for sikre, at Danmark tager nationalt og globalt ansvar og går forrest i en ambitiøs implementering af målene, samt at danske civilsamfundsaktører har kapacitet til og udgør stærke aktører i arbejdet med implementering og monitorering af verdensmålene. Det gør vi ved at:

 

  • Indgå i og arbejde for strategiske partnerskaber.
  • Udgøre en politisk stemme i den danske politiske debat omkring implementering af verdensmålene.
  • Være repræsenteret i det europæiske arbejde gennem Concord Europe.
  • Være sekretariat for det Tværpolitiske Netværk for FN’s verdensmål (2030-netværket) og være repræsenteret i 2030-panelet (se mere under ”2030-netværket” & ”Multi-stakeholder platform”).

 

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er en omfattende og ambitiøs dagsorden med potentiale til at forandre verden i en mere bæredygtig og retfærdig retning. Skal dette opnås, kræver det dog, at verdens lande er tilsvarende ambitiøse i deres implementering af målene.

Danmark har, ligesom alle FN’s øvrige medlemslande, skrevet under på verdensmålene, og dermed forpligtet sig til at opfylde dem.  Da Lars Løkke Rasmussen d. 25. september 2015 erklærede FN’s verdensmål for vedtaget, understregede han behovet for, at alle lande engagerer sig i implementeringen: ”Vi må leve op til vores fælles forpligtelse. Danmark er klar til at gøre sin del for at opnå verdensmålene. Historien vil dømme os hårdt, hvis ikke vi gør”.

Danmarks daværende udenrigsminister, Kristian Jensen, præsenterede efterfølgende i juni 2016 regeringens udkast til en udviklingspolitisk strategi med ”Verden 2030. #VoresDkaid”. Strategien rammesætter en overordnet intention om, at det danske udviklingssamarbejde skal bidrage til opfyldelsen af verdensmålene, og blev i januar 2017 vedtaget med et bredt flertal i Folketinget. I marts 2017 offentliggjorde den danske regering sin handlingsplan for FN’s 17 verdensmål, som fokuserer på den nationale implementering af målene. Globalt Fokus ser– i både det bredt vedtaget udviklingspolitiske papir, og regeringens egen nationale handlingsplan – mange gode elementer, som vi som civilsamfundsorganisationer har særlige kompetencer til at understøtte og styrke. Der er dog stadig en del områder, som vi ikke mener er belyst stærkt nok i strategierne. Eksempelvis områderne omkring finansiering, civilsamfundets fremtidige rolle, løsningerne på Danmarks udfordringer omkring implementering af verdensmålene og den videre opfølgning, monitorering og evaluering omkring Danmarks arbejde med målene.

De mange uafklarede områder betyder, at civilsamfundsorganisationerne fortsat har en unik mulighed for at tage føringen og blive retningsangivende for implementeringen af målene. Det er vigtigt, at vi griber denne mulighed, så vi kan forpligte Danmark på at gå forrest med en ambitiøs implementering af verdensmålene og se statsministerens ord blive til virkelighed i Danmark og resten af verden.

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling repræsenterer et paradigmeskifte fra et snævert fattigdomsorienteret fokus på udvikling, til et bredere fokus på både økonomisk, social og bæredygtig udvikling. Målene spænder således bredt fra fattigdomsreduktion til vedvarende energi og menneskerettigheder, og det betyder, at målene har potentiale til at blive dén fælles hat, der samler forskellige medlemmer omkring fælles handlinger. Verdensmålene udmærker sig samtidig ved at være universelle og, i modsætning til de forrige mål, forpligter de både udviklingslandene og industrilandene på nationale initiativer. Det er vigtigt, at vi som civilsamfundsaktører taler ind i dette paradigmeskifte, og bidrager til en fortælling om, at vi er én verden med et fælles globalt ansvar.

I Globalt Fokus arbejder vi for sikre, at Danmark tager nationalt og globalt ansvar og går forrest i en ambitiøs implementering af målene, samt at danske civilsamfundsaktører har kapacitet til og udgør stærke aktører i arbejdet med implementering og monitorering af verdensmålene. Det gør vi ved at:

  • Indgå i og arbejde for strategiske partnerskaber.
  • Udgøre en politisk stemme i den danske politiske debat omkring implementering af verdensmålene.
  • Være repræsenteret i det europæiske arbejde gennem Concord Europe.
  • Være sekretariat for det Tværpolitiske Netværk for FN’s verdensmål (2030-netværket) og være repræsenteret i 2030-panelet (se mere under ”2030-netværket” & ”Multi-stakeholder platform”).
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Women Deliver er verdens største konference om kvinder og pigers sundhed, og løber af stablen i København d. 16. - 19. maj 2016.

 

Women Deliver samarbejder med regeringer, FN-organisationer, NGO-er og erhvervslivet om at skabe større politisk engagement omkring og mere investering i piger og kvinder, med særlig fokus på deres seksuelle og reproduktive sundhed, rettigheder og trivsel. Konferencen i maj 2016 bliver den største konference om disse emner i mere end 10 år og en af de første store internationale konferencer i kølvandet på lanceringen af FN’s nye verdensmål. Konferencen vil have fokus på, hvordan vi implementerer FN’s udviklingsmål, så de kommer piger og kvinder i hele verden til gode – med vægt på løsninger og resultater indenfor sundhed, inklusiv seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, samt koblingen med ligestilling, uddannelse og styrkelse af kvinders økonomiske position i samfundet.

 

Globalt Fokus sidder med i konsortiet, der står for den danske mobiliseringsindsats op til konferencen, og bidrager dermed med til at sætte fokus på mulighederne for civilsamfundsorganisationernes engagement, oplysning og inddragelse af medlemmer og andre borgere. En stærk koordineret indsats skal op til og under konferencen sikre, at befolkningen og danske virksomheder, organisationer og institutioner involveres i at sætte fokus på Danmarks stærke indsats for piger og kvinders rettigheder. Vi skal sige velkommen til de mange regeringsledere og internationale gæster med et brag, og vi skal vise dem vigtigheden af, at de kommer frem til resultater, der sikrer en forbedring af kvinders forhold.

 

Over 5.000 globale og lokale ledere, politiske beslutningstagere, organisationer, FN-topchefer, verdenskendte eksperter og virksomheder vil deltage i konferencen for at sætte fokus på piger og kvinders vilkår. Allerede nu støtter flere end 150 danske organisationer og aktører landet over også op om konferencens budskaber ved selv at afholde arrangementer, der sætter fokus på forbedring af piger og kvinders sundhed, rettigheder og trivsel. Arrangementerne finder sted i ugen op til og under konferencen, og breder sig på tværs af industrier og foreninger, film, teater, sport, foredrag, debatter, udstillinger, mm.

 

Vi er altså allerede mange, der støtter op om Women Deliver, men vi vil så gerne skabe genlyd for konferencens budskab landet over og det gør vi kun, hvis vi får så mange som overhovedet muligt med.

 

Vil I også være med til at bakke op om Women Deliver? Så læs mere og find inspiration til, hvordan jeres organisation kan tage del i konferencen med fokus på jeres egne særlige interesser og målsætninger.

 

Vigtigst af alt håber vi selvfølgelig på at se mange kendte ansigter, når lang tids planlægning realiseres og konferencen løber af stablen i maj. Tilmelding til konferencen sker her.

 

Læs mere om konferencen her.

 

Læs mere om den danske mobiliseringsindsats her.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

STØRSTEDELEN AF DANSKERNE STØTTER DEN HØJE, DANSKE UDVIKLINGSBISTAND. NÆSTEN 2 UD AF 3 DANSKERE  ER TILHÆNGERE AF DET DANSKE BISTANDSENGAGEMENT. DET KAN MAN DA KALDE FOLKELIG OPBAKNING.

 

Udviklingsbistanden er omgærdet af krav og ønsker til en såkaldt ”folkelig forankring” i den danske befolkning. Dette henviser blandt andet til den brede, folkelige støtte til at der gives udviklingsbistand. Således er danskernes tillid og opbakning til det danske bistandsengagement blevet undersøgt og analyseret. Danskerne har en overvejende positiv holdning til udviklingsbistand, hvor langt mere end halvdelen af danskerne støtter udgifterne til udviklingsbistanden.

 

Selv om danskernes støtte til udviklingsbistanden er faldet over de seneste par år, støtter langt over halvdelen af den danske befolkning stadig, at vi giver bistand. Mens næsten 2 ud af 3 danskere er tilhængere af dansk bistandsengagement, er det kun 12 procent af den danske befolkning, der er imod.

 

Faktisk mener kun 36 procent af danskerne, at vi bruger for mange penge på udviklingsbistand i 2014. Til gengæld tror danskerne også, at Danmark giver mere i bistand end vi faktisk gør. 50 % af den danske befolkning tror, at vi giver et højere beløb end de 16,5 mia. kr. – 0,85 % af Danmarks BNI, som udviklingsbistanden lå på i 2014.

 

 Skærmbillede 2015 05 22 kl. 11.38.35

 

 

Andre politikker?

 

Men hvordan har danskerne det med andre politikker? Støtten til andre danske politikker eller indsatser bliver ikke undersøgt og analyseret i lige så høj grad som støtten til udviklingsbistanden. Til gengæld måles somme tider under højtravende debatter på danskernes ønske om besparelse på forskellige udgiftsområder.

 

Et ønske om besparelser på den danske udviklingsbistand er tydeligvis ikke overvældende i forhold til ønsker om besparelser på andre udgiftsområder. Imens 2 ud af 3 danskere i 2007 gerne så forsvarets budget blive mindre, og 7 ud af 10 danskere i 2009 gerne så en lavere udgift for staten til bankpakke to, er det kun lidt over 30 procent af danskerne i 2014, der ønsker en direkte besparelse på udviklingsbistanden. Alligevel er flere partier gået til valg på at spare på bistanden – trods den store folkelige opbakning til udviklingsbistanden.

 

FO2

 

 

Find teksten i printevenlig PDF-fil med referencer her. 

 

 

Synes du også, at alle folketingskandidater bør forholde sig til udviklingsbistandens moral, mål og størrelse?

   - Tag til en folketingsdebat og stil de globale spørgsmål.

   - Kontakt din lokale kandidat på twitter.

   - Bland dig i debatten – på facebook, i avisen eller nede på gaden.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

 

DANMARKS STÆRKE UDVIKLINGSENGAGEMENT HJÆLPER IKKE KUN FATTIGE MENNESKER I ANRE LANDE, MEN STYRKER OGSÅ DANMARKS EGEN POSITION I VERDEN. DET HØJE NIVEAU AF UDVIKLINGSBISTAND BIDRAGER NEMLIG BÅDE TIL EN STÆRK INTERNATIONAL FORHANDLINGSPOSITION, MEN GIVER OGSÅ DANSKE VIRKSOMHEDER EN VEJ IND I VOKSENDE ØKONOMIER. 

 

Danmark har historisk set markeret sig som et af de mest generøse og udviklings-engagerede lande i verden. Danmark brugte i 2014 0,85 % af BNI på udviklingsbistanden, hvilket placerer os som det 4. mest generøse land i verden. Danmarks engagement viser sig dog ikke kun på størrelsen af bistanden, men også gennem kåringen som verdens bedste land til effektivt og professionelt at forvalte udviklingsbistand.  Vi får kort og godt det bedste ud af hver en krone, der gives i bistand.

 

BISTAND SOM PROCENT AF BNI

Skærmbillede 2015 05 22 kl. 11.42.17

 

Danmarks høje bistandsniveau kommer ikke kun verdens fattigste mennesker til hjælp, men fremmer også Danmarks egne interesser. Et lille lande med kun 5,6 millioner indbyggere som Danmark har ikke en stor stemme i internationale fora og forsamlinger. Men netop det danske engagement og rolle som foregangsland på udviklingsområdet har bidraget til at give Danmark større international anerkendelse gennem et velrenommeret omdømme – og dermed mere gennemslagskraft internationalt.

 

Lars Engberg-Pedersen, seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, kalder således Danmarks udviklingssamarbejde for ”det stærkeste instrument i Danmarks udenrigspolitik. Dens kvalitet og betydningsfulde omfang høster anerkendelse rundt omkring på kloden, og det giver et meget lille land mulighed for at opnå en indflydelse, som det ellers ikke er berettiget til.”

 

Samtidig med at udviklingspolitikken bidrager til en stærkere stemme i internationale sammenhænge, understreger Danmarks handels- og udviklingsminister Mogens Jensen også de økonomiske fordele af international solidaritet.

 

Vi skal heller ikke glemme, at det også er i vores interesse at skabe langsigtet udvikling, der bider sig fast. Både for at bekæmpe fattigdom med arbejdspladser, og så landene med tiden i stigende grad vil efterspørge danske produkter og kompetencer. Det er der allerede gode eksempler på i lande som Vietnam, Ghana og Bangladesh.

- Mogens Jensen, om den høje danske bistandsniveau.

 

Kompetencen til at indgå handelsaftaler er i dag placeret hos EU. Ifølge Europa-Kommissionens handelsstrategi vil udviklingslande og nye vækstlande forventes at tegne sig for næsten 60 % af verdens BNP i 2030. Kommissionen fremhæver, at EU's relation til de hastigt fremvoksende økonomier i øjeblikket skifter fra at have fokus på udvikling og bistand til et mere ligeligt økonomisk forhold – hvor EU forventer, at de også åbner deres økonomier for europæisk økonomisk vinding.

 

Imens udviklingsbistanden bestemt ikke bør styres af egeninteresser og for egen vindings skyld, så bør politikerne anerkende vigtigheden af den danske bistand. Danmarks internationale relationer og international gennemslagskraft er direkte påvirket af vores internationale solidaritet i en stadig mere globaliseret verden.

 

Find teksten i printevenlig PDF-fil med referencer her. 

 

Synes du også, at alle folketingskandidater bør forholde sig til udviklingsbistandens moral, mål og størrelse?

   - Tag til en folketingsdebat og stil de globale spørgsmål.

   - Kontakt din lokale kandidat på twitter.

   - Bland dig i debatten – på facebook, i avisen eller nede på gaden.

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

 

I DANMARK ER VI IKKE BARE GODE TIL AT SPISE PØLSER OG KØRE PÅ CYKEL. VI ER FAKTISK VERDENSMESTRE TIL AT HJÆLPE VERDENS FATTIGSTE. IKKE BLOT ER VI ET AF DE MEST GENERØSE LANDE I VERDEN I FORM AF EN HØJ UDVIKLINGSBISTAND, MEN VI ER OGSÅ DET LAND I VERDEN, DER FÅR MEST UDVIKLING UD AF HVER ENKELT KRONE, SOM GIVES.

 

Danmark er et af verdens lykkeligste lande. Vi er samtidig et af de lande, der er verdens rigeste per indbygger - og så er vi intet mindre en mestre i at hjælpe. Danmark blev i 2014 udråbt som det land, der bedst lever op til sit potentiale for at hjælpe verdens fattigste. En ære vi er tildelt for tredje år i træk.

 

Som verdens mindst korrupte land, det mest innovative land i EU, og det land, hvor indbyggerne kan engelsk bedst som andetsprog, har vi skabt et samfund, der engagerer sig i verden omkring os – og har noget at tilbyde. Fra overførsel og udvikling af teknologi til fattigere lande til handel og udviklingsbistand scorer Danmark højt. Måler man både kvantiteten og kvaliteten af den danske udviklingsbistand er vi intet mindre end verdensmestre i at skabe fremgang for verdens fattigste befolkninger. 

 

Det, som vi i Danmark er gode til, er blandt andet at bruge udviklingsbistanden aktivt til at bringe private virksomheder, civilsamfundet og regeringer i spil. Både som centrale aktører og som økonomiske meddeltagere. Dansk udviklingsbistand gør ingen til passive modtagere, men arbejder aktivt med større ressourcer som private investeringer og udviklingslandenes egne rigdomme. Blandt andet med fokus på at landene skaber arbejdspladser, har en effektiv skatteopkrævning og skaber muligheder for, at borgere kan deltage og have indflydelse på beslutninger. Det viser en stor international evaluering af den danske udviklingsbistand, som samtidig udråber Danmark til det land, der får mest ud af hver enkelt krone, vi bruger på udviklingsbistand til verdens fattigste befolkninger.

 

Danmark er samtidig udråbt som det næstbedste land i verden til at yde humanitær bistand og sikre, at lande er skrøbelige over for konflikt og katastrofer.

 

Verdens Bedste Klimapolitik

 

Katastrofesikring er blandt andet kampen for klimaet. I januar 2015 fik Danmark titlen som foregangsland på klimaområdet. Vi ligger som verdens bedste, når man måler vores reduktioner i C02 udslip og vores klimapolitik. Danmark er derved et af de få lande i verden, som gør sit for at mindske risikoen for en gennemsnitlig global temperaturstigning på 2 grader. En af grundene til at vi ligger i top er vores internationale engagement på klimaområdet. Både i internationale klimaforhandlinger, men også i initiativer og dialog med andre lande. Blandt andet går en del af udviklingsbistanden til klimaomstilling og energi-reducerende projekter i fattigere lande.

 

Kort og godt, er Danmarks hjælpsomme engagement i verden noget af det, som vi er allerbedst til. Lad os fortsat være et foregangsland inden for udviklingsarbejde, humanitær bistand og klimapolitik.

 

Find teksten i printevenlig PDF-fil med referencer her. 

 

Synes du også, at alle folketingskandidater bør forholde sig til udviklingsbistandens moral, mål og størrelse?

   - Tag til en folketingsdebat og stil de globale spørgsmål.

   - Kontakt din lokale kandidat på twitter.

   - Bland dig i debatten – på facebook, i avisen eller nede på gaden.

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s