Fokusområder

De primære indsatsområder og fokusområder for Globalt Fokus fastsættes af medlemmerne ved den årlige generalforsamling.

 

Vores arbejde tager afsæt i fire strategiske fokusområder:

  • Politisk interessevaretagelse: Globalt Fokus maksimerer det danske udviklingsmiljøs indflydelse på danske, europæiske og internationale politiske beslutningstagere og -processer.
  • Implementering af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling: Globalt Fokus arbejder for at sikre, at Danmark er foregangsland i implementeringen af verdensmålene, både på lokalt, nationalt og internationalt niveau, samt at danske civilsamfundsaktører har kapacitet til og udgør stærke aktører i arbejdet med implementering og monitorering af verdensmålene.
  • Civilsamfundets nuværende og fremtidige rolle: Globalt Fokus arbejder for, at civilsamfundet spiller en væsentlig rolle i samfundsudviklingen globalt, og er anerkendt som en vigtig og relevant aktør, der inddrages, har befolkningens legitimitet og opbakning, og har de rette rammebetingelser, som støtter deres virke til at udfylde sin rolle til gavn for samfundet. Desuden arbejder vi for at danske civilsamfundsaktører udgør stærke aktører i arbejdet med at skabe en bæredygtig udvikling globalt, og har kapacitet til at løfte og udfylde deres rolle som forandringsagenter.
  • Læring, udvikling og lederskab: Målet med Globalt Fokus kapacitetsudviklende arbejde er at bidrage til læring som, udmøntet i praksis, vil styrke og udvikle organisationernes kapacitet til at levere hensigtsmæssige, tidssvarende og effektive projekter og programmer i det Globale Syd, samt virkningsfuld fortalervirksomhed i relation til det internationale udviklingssamarbejde.

 

Læs mere i vores arbejdsplan for 2017-2019