Globalt Fokus søger lige nu to studentermedhjælpere, der brænder for civilsamfundets rolle i udvikling. Dette opslag vedrører stillingen som studentermedhjælper til politisk interessevaretagelse. Se opslaget for stillingen som kommunikationsstudent her

 

Globalt Fokus er en samlende platform for mere end 80 danske foreninger og folkelige organisationer, engageret i internationale udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter.

Sammen med vores medlemmer arbejder vi overordnet med fire søljer i vores arbejde: 

 

  • Implementering af verdensmålene
  • Civilsamfundets nuværende og fremtidige rolle
  • Læring, udvikling og lederskab
  • Politisk interessevaretagelse for medlemmer og for sektoren generelt

 

Vi søger en studentermedhjælper, der kan bidrage til vores arbejde under sidstnævnte.

Som student hos os vil du særligt komme til at arbejde med:

 

  • Generelle udviklings- og bistandspolitiske emner
  • EU’s udviklingspolitik og særligt EU’s rolle som donor for civilsamfunds-organisationer verden over
  • Globalt Fokus’ støtte til vores medlemmers adgang til EU-funding af deres arbejde
  • Netværkets og sekretariatets daglige arbejde, såsom sekretariatets drift, koordinering af medlemmernes fælles arbejde, arbejdsgruppemøder, mv.

 

Har du endvidere kendskab til eller erfaring med indsamling, håndtering, vedligeholdelse og bearbejdning af data (for eksempel SQL) vil det være en fordel.

 

Du skal være i gang med en relevant videregående uddannelse og have interesse og flair for ovenstående emner. Vi foretrækker endvidere, at du har mindst 1,5 år tilbage af din uddannelse. Du skal trives med at påtage dig mange forskelligartede opgaver herunder kontakt ud af huset, analyse, kommunikation samt have mod på at kaste dig over opgaver af mere rutinemæssig karakter. Herudover lægger vi vægt på, at vores studenter er skriftligt velformulerede, selvstændige, strukturerede, engagerede og (om)hyggelige.

 

Stillingen er på 15-20 timer om ugen og løber som udgangspunkt fra 15. august – andet starttidspunkt kan dog aftales. Stillingen er lønnet. 

 

Spørgsmål til stillingen kan rettes til politikmedarbejder Mathias Ljørring eller sekretariatsleder Peter Christiansen. Kontaktoplysninger kan findes på vores hjemmeside

 

Ansøgninger, inkl. CV og andre relevante dokumenter, sendes til politikmedarbejder Mathias Ljørring på ml@globaltfokus.dk. Frist for ansøgning er 25. juni kl. 22.00 og samtaler forventes afholdt snarest muligt herefter.

 

Læs mere om Globalt Fokus på vores hjemmeside www.globaltfokus.dk