Udenrigsministeriet inviterer hermed civilsamfundsorganisationer, som arbejder med at fremme ligestilling mellem kønnene i Danmark og globalt, til at tilkendegive, om de er interesserede i at indgå i den danske delegation til FN's Kvindekommissions (CSW) næste samling, som finder sted den 9.-20. marts 2015 i New York,

for dermed at kunne yde et aktivt bidrag til opnåelse af et for Danmark tilfredsstillende resultat af samlingen.

 

Fokus for samlingen vil være “Review and appraisal of the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action”. Man vil således fokusere på aktuelle udfordringer, der påvirker implementeringen og resultaterne af ligestilling og fremme af kvinders rettigheder i 20-året efter vedtagelsen af Beijing Deklarationen på den Fjerde Verdenskonference for Kvinder i 1995. Der forventes desuden fokus på ligestilling og kvinders rettigheder i Post-2015 sammenhæng.  

 

For flere oplysninger se: http://www.unwomen.org/en/csw/csw59-2015

 

Opmærksomheden henledes på, at Udenrigsministeriet ikke har mulighed for at afholde udgifter til CSO-repræsentanters deltagelse i delegationen, og organisationerne vil derfor selv skulle afholde udgifter til bl.a. rejse og hotel.

 

Interesse for deltagelse – med angivelse af, hvem der vil repræsentere organisationen – kan sendes til Udenrigsministeriet: ugs@um.dk, stekov@um.dk og thechr@um.dk senest d. 14. november. Oplysning om sammensætning af delegationen forventes at kunne gives kort tid derefter. 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s