Globalt Fokus arbejder for at maksimere det danske udviklingsmiljøs indflydelse på danske, europæiske og internationale politiske beslutningstagere og -processer, når vi samarbejder for at nå vores fælles vision. Det gør vi ved at:

 • Bidrage til fælles interessevaretagelse ift. Danida og EU, ift. vilkår, rammebetingelser m.v. af betydning for foreningens vision.
 • Give lige adgang for medlemmernes deltagelse og forankre al repræsentation i robuste ansvarlighedsmekanismer, med klare mandater og gennemsigtige informationsstrømme, hvor repræsentanter refererer til medlemmerne
 • Være en paraply for information og fælles kampagner.

 

Internationalt samarbejde holder Globalt Fokus opdateret og styrker vores faglighed, troværdighed og indflydelse. Her er det centralt, at Globalt Fokus er den danske platform for CONCORD Europe, hvorigennem vi samarbejder med andre europæiske foreninger og netværk, der tilsammen repræsenterer mere end 2.600 NGO’er, støttet af millioner af europæiske borgere. I internationalt regi støtter vi især op om:

 • EU-funding.
 • Nye EU politikområder vedr. bistand, civilsamfund mv.
 • OECD anbefalinger diskussioner.

 

I dansk sammenhæng støtter vi især op omkring de danske CSO’ers interesser i forhold til:

 • Nye samarbejdsmodaliteter med Danida.
 • Finanslov og løbende ændringer af denne.
 • Udviklingspolitisk Råd.
 • Udenrigsudvalget.
 • EU politik (Parlament, Kommission, Foreign Affairs Council og Europa-udvalg).
 • Evt. Folketingsvalg.
 • Andre faglige arrangementer såsom folkemøde mv.
 • Udvikling af faglige data til belysning af sektorens udvikling.

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s